Nguyên liệu khác biệt

Chất lượng Gluten của bột mì CJ-SC


Nếu hàm lượng gluten tương tự

-> Thể tích bánh mì lớn hơn

Nếu người dùng làm bánh mì cùng một thể tích

-> Tiết kiệm chi phí !!!

Không chỉ lượng Gluten quan trọng , mà độ tinh khiết của Glutent cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản phẩm cuối cùng.

Thể tích Tăng , kết cấu Tăng , hiệu quả lưu trữ Tăng.

 

Cấu tạo của Gluten

Nhìn chung Gluten của bột mì CJ-SC tinh khiết hơn.

Kết quả kiểm tra

CJ-SC kiểm soát bột  mì tro thấp 

Quản lý & cung cấp bột mì độ tinh khiết cao

Có thể làm cho sản phẩm cuối cùng có chất lượng tốt hơn

Bột mì của CJ-SC có thể giúp bánh mì giữ được lâu hơn